Konosuba Anime

Lưu ý

Anime mùa 1 và 2 được chuyển thể từ vol 1-4 light novel

Anime movie được chuyển thể từ vol 5 light novel

Konosuba Việt Nam